File Pendidikan Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Matematika IPS

Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Matematika IPS

Posted on
File Pendidikan Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Matematika IPS

Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Matematika Peminatan IPS

Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Matematika Peminatan IPS ini dibagikan dengan harapan bahwa ia dapat menjadi alat atau rujukan belajar untuk para pelajar atau peserta didik kelas XII SMA atau MA yang hendak menempuh ujian nasional, bagus dengan menggunakan komputer (UNBK) maupun dengan menggunakan kertas dan pensil (UNKP).

Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Matematika Peminatan IPS yang disajikan ini berasal dari contoh soal yang berasal sejak dari dua tahun yang lalu dengan mapel yang sama dan di peminatan yang sama. Dengan demikian diinginkan bahwa contoh soal yang disajikan ini diinginkan mampu mempunyai prediktibilitas yang bagus. Prediktibilitas yang bagus tentu saja benar-benar bermanfaat untuk para calon peserta UN SMA/MA Tahun Pembelajaran 2017-*-2018 bagi mengklasifikasi bahan belajar dan mengasaha pemahaman yang telah diperoleh dalam kurun waktu belajar.

Berusaha keras dengan belajar bersungguh-sungguh pada mempersiapkan UN SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 ini tentu saja menjadi kata kunci yang taraf signifikansinya benar-benar tinggi. Tak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma. Tak pula ada hasil tanpa usaha.

Berikut ialah tautan Unduh Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Matematika Peminatan IPS:

Berikut ialah kutipan dari Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Matematika Peminatan IPS tersebut:

BACA JUGA


17. Seorang pedagang buah-buahan menjual apel dan jeruk dengan modal sebesar Rp2.400.000,00. Dia menjual dengan menggunakan gerobak yang dapat menampung buah-buahan sebanyak 180 kg. harga beli apel Rp15.000,00 per kg dan harga jualnya Rp18.000,00 per kg. Sedangkan jeruk dibeli dengan harga Rp12.000,00 per kg dan dijual Rp14.000,00 per kg. Jikalau barang terjual seluruh, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut ialah ….
A. Rp320.000,00
B. Rp360.000,00
C. Rp420.000,00
D. Rp440.000,00
E. Rp480.000,00

18. Pertambahan penduduk suatu kota setiap tahun diasumsikan mengikuti barisan geometri. Di tahun 2011 pertambahannya sebanyak 4 orang dan di tahun 2013 sebanyak 64 tahun orang. Pertambahan penduduk di tahun 2015 ialah ….
A. 256 orang
B. 572 orang
C. 1.024 orang D. 2.048 orang E. 3.032 orang

19. Diketahui bersama barisan geometri dengan suku ke-5 ialah 16 dan suku ke-8 ialah 128. Suku ke-12 barisan tersebut ialah ….
A. 256
B. 1.024
C. 2.048
D. 3.164
E. 4.096

20. Sebuah mobil dibeli dengan harga Rp60.000.000,00. Setiap tahun nilai jualnya menjadi dari harga sebelumnya. Nilai jual setelah dimanfaatkan 3 tahun ialah ….
A. Rp20.000.000,00
B. Rp25.312.500,00
C. Rp33.750.000,00
D. Rp35.000.000,00
E. Rp45.000.000,00

21. Suku ke-6 dan ke-10 suatu deret aritmetika berturut-turut ialah 20 dan 32. Jumlah 10 suku
pertama-tama deret tersebut ialah ….
A. 456
B. 210
C. 185
D. 160
E. 155

33. Pada suatu ruang tunggu terdapat hanya 3 kursi berjejer. Jikalau di ruang tersebut ada 8 orang.
Banyak susunan orang yang duduk di kursi tersebut ialah ….
A. 56
B. 36
C. 26
D. 24
E. 12

34. Seorang peserta didik diminta mengerjakan 9 dari 10 soal ujian. Jikalau soal nomor 1 hingga dengan nomor 5 mesti dikerjakan, banyak alternatif yang dapat diambil peserta didik tersebut ialah …
A. 4
B. 5
C. 6
D. 9
E. 10

35. Dua buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau
bernomor sama ialah ….
A. 3
B. 6
C. 8
D. 10
E. 12

36. Dengan menggunakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9 akan dibentuk bilangan 3 angka berbeda
dan lebih kecil dari 500. Banyak bilangan yang dapat dibentuk ialah ….
A. 30
B. 60
C. 80
D. 120
E. 480

37. Tiga mata uang logam dilempar undi sebanyak 32 kali. Frekuensi harapan muncul satu gambar
dan dua angka ialah ….
A. 9
B. 12
C. 18
D. 24
E. 27

38. Nilai hasil tes penerimaan calon staff di suatu perusahaan dinyatakan pada format tabel berikut.

Calon yang lulus dapat diterima menjadi staff ialah mereka yang mendapat nilai lebih besar sama dengan 6,5. Persentase calon staff yang diterima ialah ….
A. 65%
B. 50%
C. 40%
D. 35%
E. 25%


Berikut ialah kisi-kisi Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Matematika Peminatan IPS tersebut:

Level Kognitif Lingkup Bahan Soal UN (UNBK-UNKP) Tahun Pembelajaran 2017-2018 Matematika Peminatan IPS
Aljabar Kalkulus Geometri dan Trigonometri Statistika
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Membandingkan Menentukan Menghitung Mengklasifikasi Menjelaskan Peserta didik memilikikemampuan memahami konsep di topik:- format pangkat, akar, dan logaritma- manfaat, komposisi manfaat, manfaat invers, dan grafik fungsi- persamaan dan manfaat kuadrat- program persamaan dan program pertidaksamaan linear- program linear- matriks- barisan dan deret aritmetikadan geometri Peserta didik memilikikemampuan memahami konsep di topik:- limit manfaat aljabar- turunan manfaat aljabar- integral tentu dan tak tentu manfaat aljabar Peserta didik memilikikemampuan memahami konsep di topik:- perbandingan trigonometri- manfaat trigonometri dangrafiknya- kedudukan dan jarak dari titik, garis, dan bidang- besar sudut antara garis dan bidang, serta antara dua bidang Peserta didik memilikikemampuan memahami konsep basic di topik:- penyajian data pada format tabel, diagram, dan grafik- ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data- kaidah pencacahan- peluang suatu kejadian
Program Menentukan Menghitung Memodelkan Menyelesaikan masalah Peserta didik memilikikemampuan mengaplikasikan konsep aljabar pada masalah kontekstual di topik:- format pangkat, akar, dan logaritma- manfaat, komposisi manfaat, manfaat invers, dan grafik fungsi- persamaan dan manfaat kuadrat Peserta didik memilikikemampuan mengaplikasikan konsep kalkulus pada masalah kontekstual di topik:- limit manfaat aljabar- turunan manfaat aljabar- integral tentu dan tak tentu manfaat aljabar Peserta didik memilikikemampuan mengaplikasikan konsep geometri dan trigonometri pada masalah kontekstual di topik:- perbandingan trigonometri- manfaat trigonometri dan grafiknya- kedudukan dan jarak dari titik, garis, dan bidang Peserta didik memilikikemampuan mengaplikasikan konsep statistik dan peluang pada masalah kontekstual di topik:- penyajian data pada format tabel, diagram, dan grafik- ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data- kaidah pencacahan
– program persamaan dan program pertidaksamaan linear- program linear- matriks- barisan dan deret aritmetikadan geometri – besar sudut antara garis dan bidang, serta antara dua bidang – peluang suatu kejadian
Penalaran Menganalisis Menyimpulkan Menginterprestasi Memprediksi Mensintesis Peserta didik memilikikemampuan bernalar di topik:- format pangkat, akar, dan logaritma- manfaat, komposisi manfaat, manfaat invers, dan grafik fungsi- persamaan dan manfaat kuadrat- program persamaan dan program pertidaksamaan linear- program linear- matriks- barisan dan deret aritmetikadan geometri Peserta didik memilikikemampuan bernalar di topik:- limit manfaat aljabar- turunan manfaat aljabar- integral tentu dan tak tentufungsi aljabar Peserta didik memilikikemampuan bernalar di topik:- perbandingan trigonometri- manfaat trigonometri dan grafiknya- kedudukan dan jarak dari titik, garis, dan bidang- besar sudut antara garis dan bidang, serta antara dua bidang Peserta didik memilikikemampuan bernalar di topik:- penyajian data pada format tabel, diagram, dan grafik- ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data- kaidah pencacahan (perkalian permutasi, kombinasi)- Peluang suatu kejadian

Demikian tulisan mengenai

Unduh Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Matematika Peminatan IPS

Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!