File Pendidikan Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2 /II IPA SMP/MTs Kelas 8 K13 Tahun 2019

Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2 /II IPA SMP/MTs Kelas 8 K13 Tahun 2019

Posted on
File Pendidikan Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2 /II IPA SMP/MTs Kelas 8 K13 Tahun 2019

Download Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2/II IPA SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013

Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2/II IPA SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun 2019 dibagikan pada situs ini dengan harapan bahwa ia dapat menjadi alat bantu belajar untuk para peserta didik/pelajar SMP/MTs Kelas 8 yang hendak menempuh ulangan ahir semester/penilaian ahir semester/ulangan kenaikan kelas Semester II/2 mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA).

UAS/PAS/UKK Semester 2 untuk pelajar SMP/MTs kelas 8 ini menjadi betul-betul urgen karena ia memberi kontribusi atau sumbangan yang signifikan pada penentuan kenaikan kelas pelajar yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap pelajar dianjurkan bagi belajar secara serius.

Diantara mata pembelajaran yang diujikan pada UAS/PAS/UKK Semester 2 /II IPA SMP/MTs Kelas 8 ialah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mapel ini tentu saja membutuhkan ketelatenan pada mempelajarinya.Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2/II IPA SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun 2019 yang disajikan di tulisan ini diinginkan dapat menolong pelajar atau peserta didik pada mengklasifikasi sekaligus mengasah pemahaman mapel IPA tersebut.

Pendekatan kurikulum yang dimanfaatkan pada Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2/II IPA SMP/MTs Kelas 8 ialah kurikulum 2013. Soal yang digunakan berasal dari soal nyata UAS/PAS/UKK Semester 2 /II IPA SMP/MTs Kelas 8. Dengan demikian, ia telah memenuhi kriteria soal yang bagus yang dapat digunakan selaku alat pembelajaran karena ia teruji secara empirik.

Berikut ialah tautan Unduh Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2/II IPA SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun 2019.

Berikut ialah kutipan dari Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2/II IPA SMP/MTs Kelas 8 K13 Tahun 2019 tersebut:


1 Air dan mineral dari pada tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut lewat jaringan ke bagian batang dan daun di tumbuhan. Jaringan yang berperan ialah ….
A epidermis
B. korieks
C. floem
D. xilem

5. Tekanan di pembuluh darah mempunyai prinsip kerja seperti hukum Pascal yaitu ….
A. tekanan bergantung di kedalaman
B. besarnya gaya apung sama dengan zat cair yang dipindahkan
C. tekanan sebanding dengan luas bidanq tekan dan berbanding terbalik dengan gaya
D. tekanan di zat cair di ruang tertutup akan disebarkan ke semua arah sama besar

6. Mesin hidrolik akan digunakan bagi mengangkat rnobil yang beratnya 24000 N. Luas penampang piston kecil 0,2 m2, dan luas penampang piston besar 0,8 m2. Berapa gaya yang diperlukan?
A. 3000 N
B. 4000 N
C. 5000 N
D. 6000N

7. Di alat pernafasan terdapat organ yang mempunyai cilia dan cincin tulang rawan di bagian tengahnya,serta lapisan terluarnya berupa jaringan ikat, organ tersebut berfungsi ….
A. pertukaran udara pernafasan
B. menyaring udara yanq menuju ke paru-paru
C. menyaring benda asing yang terhirup dikala bernafas
D. menjaga agar makanan tak masuk ke saluran pernafasan

8. Macam-macam gangguan di alat pernafasan:

1. Peradangan di dinding alveolus
2. Kontraksi yang kaku di bronkiolus
3. Infeksi bakteri Mycobacterium Tubercolosis
4. Kematian sel di paru-paru sehingga mengecil

Gangguan yang menyebabkan terjadinya penyakit TBC ialah

A. 1 dan 3
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4

9. Tubuh manusia mempunyai berbapai macam organ dengan kegunaan yang berkaitan. Organ tubuh manusia yang berfungsi selaku organ ekskresi ialah ….
A. ginjal, hati, anus, paru-paru
B. hati, ginjal. kulit, paru-paru
C. jantung, hati, ginjal, paru-paru
D. jantung, hati, paru-paru, usus besar

10. Guna program ekskresi di manusia ialah …..

A. mengeluarkan feses cart hasil pencernaan
B. mengeluar.kan enzim atau hormon oleh kelenjar
C. mengeluarkan zat sisa yang rnasih dapat digunakan lagi
D. mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tak diperlukan tubuh

15. Perhatikan data berikut!
1. Daun telinga
2. Koklea
3. Gendang telinga
4. Tulang teliriga
5. Saluran telinga
6. Otak
7. Saraf pendengaran

17. Menurut perlu dan tidaknya medium bagi merambat, gelombang dibedakan menjadi ….
A. gelombang transversal dan gelombang longitudinal
B. gelombang mekanik dan gelombang elaktromagnetik
C. gelombang bunyi dan gelombang cahaya
D. gelombang laut dan gelombang bumi

18. Perbedaan vang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal ialah. …
A. arah getar
B. cepat rambat
C. arah rambatnya
D. panjang gelombang

19. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 m/s. Sekiranya panjang gelombang tersebut ialah 4m, karenanya frekuensi dari gelombang tersebut ialah ….

A. 87 Hz B. 86 Hz C. 85 Hz D. 84 Hz

20. Berikut ini yang adalah sebuah karakteristik gelombang bunyi ialah …
A. adalah sebuah gelombang elektromagnetik
B. adalah sebuah gelombang transversal
C. adalah sebuah gelombang mekanik
D. dapat merambat tanpa medium

21. Garputala dibunyikan di dekat lubang tabung kaca dan menghasilkan resonansi pertama-tama. Sekiranya panjang kolom udara di tabung kaca 30 dan garputala mempunyai frekuensi 300 Hz; karenanya cepat rambat bunyi di udara ialah …
A. 320 m/s
B. 340 m/s
C. 360 m/s
D. 400 m/s

23. Berikut yang bukan adalah sebuah sitat cahaya ialah ….
A. memerlukan medium bagi merambat
B. termasuk gelombang elektromagnetik
C. dapat dipantulkan
D. dapat dibiaskan

24. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung yang mempunyai fokus 10 cm. Agar terbentuk bayangan nvata terbalik dan diperbesar, karenanya benda mesti diletakkan ….
A. 20 cm dari cermin.
B. kurang 10 cm dari cermin.
C. Sama dengan 10 cm dari cermin.
D. lebih dari 10 cm dan kumng dari 20 cm dari cermin

25. Sebuah lensa cembung mempunyai jarak focus zoom. Apabila sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa karenanya jarak bayangan yang terbentuk dari lensa ialah ….
A. 60 cm di depan lensa
B. 60 cm di belakang lensa
C. 12 cm di depan lensa
D. 12 cm di belakang lensa

27. Jarak baca bagi mata normal ± 25 cm. Sekiranya seseorang tak dapat melihat dengan jelas di jarak baca dan bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, kelainan program penglihatan orang tersebut ialah ….
A. miopi
B. presbiopi
C. astigmatisma
D. hipermetropi

Demikian tulisan mengenai

Unduh Soal Siap UAS/PAS/UKK Semester 2/II IPA SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun 2019

Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!