File Pendidikan Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi

Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi

Posted on
File Pendidikan Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi
Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi, Silabus K13 Revisi 2017/2018 kelas 2 SD/MI semester satu atau ganjil di kurtilas sekolah basic yang kami berbagi secara cuma-cuma ini dapat di unduh sesuai dengan juknis dan kerangka terbaru kurikulum 2013 di haluan garis besar kegiatan belajar mendidik tingkatan SD/MI.
Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi, format kerangka silabus terbaru ini buat k13 kelas 2 sekolah basic semester 1 berkait dan menurut tema dan subtema yang telah mengalami revisi dengan kerangka format selaku berikut ini:
  • Tema
  • Alokasi Waktu
  • Mata Pembelajaran dan Kompetensi Mendasar
  • Bahan Pembelajaran
  • Kegiatan Pembelajaran

Contoh Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi

Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi
Mata Pembelajaran dan Kompetensi Mendasar
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
1.1 Menerima hubungan gambar di lambang Negara dengan sila-sila Pancasila dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.1 Bersikap positif kepada hubungan gambar di lambang Negara dengan sila-sila Pancasila
3.1 Memperkirakan hubungan gambar di lambang Negara dengan sila-sila Pancasila
4.1 Menceritakan hubungan gambar di lambang Negara dengan sila-sila Pancasila
REKOMENDASI KAMI
Silabus Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017

Bahasa Indonesia
3.1 Memaham ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat pada teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun
4.1 Menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan pada cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun
3.6 Memahami ungkapan permintaan maaf dan tolong lewat teks mengenai budaya santun selaku ilustrasi sikap hidup rukun pada kemajemukan masyarakat Indonesia
4.6 Menyampaikan ungkapan-ungkapan santun (menggunakan kata “maaf”, “tolong”) buat hidup rukun pada kemajemukan
Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi
Matematika
3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya menurut nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya
4.1 Membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnyaberdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret
3.2 Membandingkan dua bilangan cacah
4.2 Mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya
3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 999 pada kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan
4.3 Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 999 pada kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan

Unduh Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi

Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi
Bahan Pembelajaran
• Hubungan gambar di lambang Negara dengan sila-sila Pancasila
• Ungkapan, ajakan, perintah, kebaruan yang terdapat pada teks cerita atau lagu yang mencerminkan sikap hidup rukun
• Budaya santun (Permintaan maaf / tolong) selaku format sikap hidup rukun pada kemajemukan masyarakat Indonesia lewat bahasa lisan dan tulis
• Makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya menurut nilai tempat dengan menggunakan model konkret dan cara membacanya
• Pertidaksamaan dua bilangan cacah
• Bilangan cacah yang bersandingan dengan kumpulan obyek
• Penjumlahan dan eksplorasi bilangan yang mengaktifkan bilangan cacah hingga dengan 999 pada kehidupan sehari-hari dan mengaitkan penjumlahan dan mencari
• Karya imajinatif dua dan tiga dimensi
• Pola irama sederhana lewat lagu anak-anak
• Gerak keseharian dan alam pada tarif
• Pengolahan bahan alam dan buatan pada berkarya

Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi

Kegiatan Pembelajaran
Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah (28 jam Pembelajaran)
• Menyimak teks mengenai hidup rukun yang dibacakan pendidik dan menyebutkan tanggung jawab.
• Membaca teks terkait dengan rukun dan memerankannya dengan teman dilandasi sikap hidup dan percaya diri.
• Menuliskan kembali isi cerita yang telah dibaca lanjutkan dengan mengamati pengelompokan gambar buku yang menunjukkan tempat-tempat bilangan rampung operasi hitung bilangan cacah tiga angka secara seketika dan percaya diri.
• Menyanyikan lagu Peramah dan Sopan yang berhubungan dengan rukun sesuai pola irama secara bersama-sama dengan percaya diri.
• Menyimak penjelasan rahasia (simbol sila-sila Pancasila) di lambang negara dengan sila-sila Pancasila rasa ingin tahu dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Mengamati gambar keluarga yang sedang beribadah, kemudian disembunyikan gambar yang memperhatikan sesuai sila – sila Pancasila dengan sikap mahal.
• Menceritakan pengalaman pada memakai nilai sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari.
Silabus Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi