File Pendidikan Program Kerja Wakasek Kesiswaan Terbaru Tahun 2020/2021 SMP,SMA,SMK

Program Kerja Wakasek Kesiswaan Terbaru Tahun 2020/2021 SMP,SMA,SMK

Posted on

 – Selaku seorang wakil kepala sekolah karenanya profesi yang mesti dilakukan ialah menolong kepala sekolah pada membangun mutu dan kualitas pendidikan yang terdapat di sekolah tersebut.
Di level SMP,SMA dan SMK Fungsi tambahan selaku wakil kepala sekolah terdiri dari beberapa jenis yaitu salah satunya ialah selaku wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan.

Wakil kepala sekolah yang menangani bidang kesiswaan lebih cenderung mempunyai fungsi pada mengarahkan peserta didik dan merancang perwakilan dari masing-masing kelas kedalam sebuah organisasi yang di sebut dengan OSIS.
Fungsi wakil kepala sekolah kesiswaan ialah membina pengurus osis agar dapat menjadi panutan untuk peserta didik lainnya sehingga nantinya pengurus osis dapat menjadi contoh yang bagus untuk peserta didik yang lainnya.

File Pendidikan Program Kerja Wakasek Kesiswaan Terbaru Tahun 2020/2021 SMP,SMA,SMK

Fungsi selaku wakil kepala sekolah mempunyai jam tambahan setara dengan fungsi mendidik pengajar di kelas sebanyak 12 jam pembelajaran, sehingga fungsi selaku wakil kepala sekolah di dasarnya sama dengan fungsi mendidik seorang pengajar dalam kurun waktu mengerjakan tatap muka di kelas dan di hitung sebanyak 12 jam pembelajaran di pada program dapodik.

Ada beberapa hal urgen yang menjadi fungsi dan tanggung jawab selaku seorang kepala sekolah khususnya wakasek di bidang kesiswaan.
Berikut ini beberapa fungsi urgen yang mesti dilakukan oleh seorang wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, 

1.     Menyusun program pembinaan kesiswaan / OSIS

2.     Menjalankan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan pelajar / OSIS pada rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus

3.     Membina pengurus OSIS pada berorganisasi

4.     Menyusun program dan jadwal pembinaan pelajar secara berkala dan insindental

5.     Membina dan menjalankan koordinasi  keamanan, medis, kebersihan, ketertiban, kerindangan, keindahan dan kekeluargaan ( 7 K )

6.     Menjalankan pemilihan calon pelajar teladan dan calon – calon pelajar penerima beasiswa

7.     Pengadaan pemilihan pelajar bagi mewakili sekolah pada kegiatan di luar sekolah

8.     Mengatur mutasi pelajar

9.     Menyusun report pelaksanaan kegiatan kesiswaan

10. Menyusun program kegiatan ekstrakurikuler

Menjadi seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mesti dapat merancang sebuah program kerja yang mana dari program kerja tersebutlah nantinya seorang wakil kepala sekolah dapat melihat hal-hal apa saja yang akan dilakukannya dalam kurun waktu memegang jabatan selaku wakil kepala sekolah khususnya di bidang kesiswaan.

Di postingan ini saya akan memberikan sebuah contoh program kerja wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang mana program kerja wakasek kesiswaan ini dapat di gunakan di level SD, SMP, SMA dan level SMK.
Untuk kamu yang memegang profesi atau di beri mandat selaku wakil kepala sekolah khususnya di bidang kesiswaan karenanya pastinya kamu akan membutuhkan sebuah program kerja tahunan selaku wakasek kesiswaan.

Kiranya lewat postingan ini, file program kerja wakil kepala sekolah kesiswaan yang akan saya share ini dapat menjadi sebuah referensi untuk kamu pada merancang sebuah program kerja wakasek kesiswaan sehingga kamu dapat mengetahui hal-hal urgen apa saja yang mesti di masukkan ke pada penyusunan program kerja selaku wakasek kesiswaan.

Baiklah untuk kamu yang membutuhkan file contoh program kerja wakil kepala sekolah bidang kesiswaan versi terbaru bagi level SD,SMP,SMA dan SMK yang akan saya share di postingan ini karenanya kamu dapat mendownloadnya dengan cara silahkan kamu klik di judul di bawah ini ;

  • Program kerja wakasek terbaru (disini)

Demikianlah postingan kali ini semoga lewat blog  ini file program kerja wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang telah saya share tersebut dapat bermanfaat untuk kamu bapak atau pun ibu pengajar yang sedang membutuhkannya.